L-A-J ośrodkiem egzaminacyjnym telc

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Lubelska Akademia Językowa została ośrodkiem egzaminacyjnym telc. Mamy możliwość organizowania egzaminów telc z różnych języków i poziomów. Oferujemy również kursy przygotowujące do egzaminów w wymiarze 10 lub 30 godzin.

Przypominamy, że według nowych przepisów regulujących udzielanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE znajomość języka polskiego może potwierdzać certyfikat wydany przez telc Gmbh: 

https://www.gov.pl/web/udsc/zmiany-w-przepisach-regulujacych-udzielanie-zezwolen-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue

9 grudnia 2023 roku w siedzibie Lubelskiej Akademii Językowej zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego telc dual B1-B2.