Migawki z zajęć grupy C1

Z wielką dumą prezentujemy fragment zajęć naszej grupy przygotowującej się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C1 w sesji kwietniowej. Studenci LAJ doskonale wiedzą, że niezbędna jest ich ciężka praca i zaangażowanie. Wiele wysiłku wkładają w doskonalenie sprawności pisania, która zwykle przysparza najwięcej trudności. Na szczęście pozostały im jeszcze trzy miesiące zajęć i jesteśmy przekonani, że wykorzystają ten czas jak najlepiej!