Pierwszy egzamin telc w LAJ

1 marca 2024 roku to data pierwszego egzaminu z języka polskiego w Lubelskiej Akademii Językowej. Zdający odbyli szkolenie przedegzaminacyjne, a następnie rozpoczęli pisemną część egzaminu, która trwała 115 minut. Po krótkiej przerwie na mały poczęstunek rozpoczęła się część ustna, która jest zdawana w parach. Teraz czekamy już tylko na wyniki!