Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Jest to egzamin, w którym bierzemy udział od 2017 roku. Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ustala harmonogram sesji egzaminacyjnych, nadzoruje tworzenie arkuszy egzaminacyjnych, bada prawidłowość oceny egzaminów, prowadzi szkolenia dla egzaminatorów, wydaje certyfikaty.

Wszystkie osoby, które tworzą Lubelską Akademię Językową są egzaminatorami, to znaczy nadzorują przebieg egzaminów pisemnych, przeprowadzają egzaminy ustne oraz sprawdzają prace pisemne zdających. W naszym gronie są także osoby uprawnione do sprawowania funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych.

Interesuje Cię certyfikat B1 z języka polskiego?

Nie jesteś pewny/a jaki kurs będzie najlepszy dla ciebie?