Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE ВЕБ-САЙТУ WWW.LUBELSKAAKADEMIAJEZYKOWA.PL

§ 1 Загальні положення

Політика конфіденційності веб-сайту www.lubelskaakademiajezykowa.pl (далі – “Сервіс”) є частиною Умов користування Сервісом (далі – “Умови”), який дозволяє Користувачам купувати вибрані мовні курси і, таким чином, досягати особистого розвитку, а також приватних, ділових та інших цілей, поставлених Користувачами.

Політика конфіденційності встановлює принципи конфіденційності та обробки персональних даних Користувачів Сайту, що ґрунтуються на положеннях Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року. Про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (Офіційний вісник ЄС L 119, с. 1) (надалі – “RODO”) та положень національного законодавства, що застосовуються до персональних даних.

Адміністратором Веб-сайту є Товариство з обмеженою відповідальністю “Edu Lub Rent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” з місцезнаходженням у Любліні, вул. Бочна Любомельська 11/4, 20-070 Люблін, внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який ведеться Окружним судом Люблінського воєводства в Любліні з місцезнаходженням у Свідніку, VI Економічний відділ Національного судового реєстру, під номером KRS: 0000995064, REGON: 523267965, NIP: 7123442360.

Компанія є Адміністратором персональних даних (далі – “Адміністратор”), які збираються, обробляються та використовуються у зв’язку з використанням Користувачами (далі – “Користувачі”) Веб-сайту.

З питань захисту даних до Адміністратора можна звертатися за електронною адресою _________________ [1] та поштою на юридичну адресу Адміністратора.

§ 2 Персональні дані, цілі та підстави для обробки

Використання функціональних можливостей Сайту може бути пов’язане зі збором та обробкою Компанією персональних даних Користувачів.

Компанія збирає інформацію про Користувачів. Це може бути інформація, яка надається під час використання Сайту, особливо при заповненні форм при реєстрації на обраний мовний курс. Компанія також збирає персональні дані Користувачів опосередковано, зокрема, шляхом збору інформації про трафік на Сайті.

Компанія може збирати наступні категорії персональних даних:

дані, пов’язані з конкретним Користувачем Сайту: Компанія збирає інформацію, пов’язану з Користувачем, таку як ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, номер PESEL або номер паспорта та адреса проживання (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто, країна), а також національність, стать, дата народження.

інформація про те, як Користувачі використовують і підключаються до Веб-сайту: Компанія збирає інформацію про те, як Користувачі використовують Веб-сайт. Це включає в себе таку інформацію, як сторінки та підсторінки, які відвідують Користувачі, тривалість доступу до Веб-сайту (як довго Користувачі користуються Веб-сайтом), а також будь-який вибір, який Користувачі роблять під час використання Веб-сайту. Сюди також входить інформація про комп’ютер, планшет, смартфон або інший електронний пристрій, який Користувачі використовують для підключення до Сервісу. Ця інформація може включати відомості про тип пристрою, унікальні ідентифікаційні номери пристроїв, операційні системи, браузери і додатки, підключені до Сервісу через пристрій, інтернет-провайдерів або мобільну мережу, IP-адресу і номер телефону пристрою (якщо застосовно).

(4) Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для належного використання функцій Веб-сайту, що полягають у придбанні обраного мовного курсу, виконанні оформленого замовлення, управлінні процесом продажу та обслуговування, включаючи укладення Договору з Користувачем та обробку запитів за допомогою електронної пошти та телефонного зв’язку, що надаються Адміністратором. Ненадання персональних даних у відповідному випадку призведе до відсутності можливості використання функціональних можливостей Сервісу, а також до неможливості Адміністратора керувати процесом продажу та обслуговування.

(5) Дані Користувача, введені в Сервіс, є власністю Користувача. Використання Користувачами Сервісу та його функціональних можливостей, а також використання електронної пошти та телефонної підтримки може передбачати збір та обробку даних Адміністратором – деякі дані, зібрані та оброблені Адміністратором, становлять персональні дані. Адміністратор може також обробляти зведену інформацію про Користувачів послуг.

(6) Адміністратор збирає та обробляє персональні дані в наступному обсязі:

дані Користувача, що містяться в анкеті, заповненій під час купівлі обраного мовного курсу, доступного на Сервісі, а саме: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, номер PESEL або номер паспорта та адреса проживання (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто, країна), в тому числі національність, стать, дата народження

дані, пов’язані з використанням Веб-сайту, зокрема, IP-адреса; тип використовуваного браузера, мова, тип операційної системи, постачальник інтернет-послуг, інформація про час і дату, місцезнаходження;

дані, пов’язані з використанням Веб-сайту, записані в так званих файлах cookie, такі як історія кліків, навігації або перегляду, дані, пов’язані з уподобаннями або поведінкою перегляду на Веб-сайті;

дані, що стосуються використання електронної пошти та телефонного зв’язку;

інші дані, пов’язані з використанням користувачами функціональних можливостей Веб-сайту, такі як додаткові персональні дані, що стосуються, наприклад, поданих скарг.

(7) Персональні дані Користувача обробляються виключно з метою забезпечення можливості використання функціональних можливостей Сервісу та розрахунків Адміністратора з Користувачем за придбані курси, а також з метою можливого визначення, пред’явлення або захисту від претензій, в аналітичних, архівних та облікових цілях, а також з метою пропозиції Адміністратором продуктів і послуг безпосередньо Користувачам (прямий маркетинг), включаючи їх підбір відповідно до потреб Користувачів за допомогою профілювання, що, однак, не буде суттєво впливати на ситуацію і не матиме правових наслідків щодо Користувача.

(8) Персональні дані у сфері звичайних даних обробляються Адміністратором для наступних цілей

укладення та виконання Договору або вчинення дій на вимогу суб’єкта даних до укладення Договору, включаючи використання Користувачами функціональних можливостей Веб-сайту (правова підстава: ст. 6 ч. 1 п. “b” RODO);

виконання правових зобов’язань Адміністратора (правова підстава: стаття 6(1)(c) RODO),

для реалізації законних інтересів Адміністратора, зокрема, для цілей архівування, доказової, статистичної та звітної діяльності, для цілей пред’явлення претензій або захисту від них, а також для цілей маркетингу та просування продуктів і послуг Адміністратора (правова підстава: стаття 6(1)(f) RODO),

в інших випадках персональні дані в обсязі звичайних даних будуть оброблятися лише на підставі попередньо наданої згоди, в обсязі та з метою, зазначеною в ній (правова підстава: стаття 6(1)(a) RODO).

(9) Адміністратор обробляє персональні дані протягом періоду, необхідного для досягнення цілей, для яких вони були зібрані, тобто

з точки зору виконання договору, укладеного з Адміністратором, протягом терміну дії договору, а потім протягом періоду, що випливає з положень закону або для реалізації законних інтересів Адміністратора, в тому числі для забезпечення та відстоювання можливих претензій,

при виконанні правового зобов’язання, покладеного на Адміністратора, на період і в обсязі, передбаченому законом,

якщо персональні дані будуть оброблятися для цілей законних інтересів Адміністратора, зазначених вище, на період, поки такі інтереси не будуть задоволені або поки не буде висловлено заперечення проти такої обробки,

якщо персональні дані обробляються на підставі згоди – до моменту відкликання такої згоди. Якщо обробка даних здійснюється на підставі окремої згоди, особа, яка надала згоду, має право відкликати її в будь-який час. Однак це не вплине на законність обробки, яка була здійснена до відкликання згоди.

(10) Здійснення Адміністратором прямого маркетингу за допомогою термінального обладнання (зокрема, мобільних і стаціонарних телефонів, планшетів, комп’ютерів) і систем автоматичного виклику на номер телефону та адресу електронної пошти, надані Користувачем, що полягає в отриманні маркетингових повідомлень про продукти і послуги Адміністратора та маркетингові акції, організовані Адміністратором, а також надсилання комерційної інформації про товари або послуги, пропоновані Адміністратором, на адресу електронної пошти, надану Користувачем, у розумінні Закону від 18 липня 2002 р. “Про надання послуг за допомогою електронних засобів” (Законодавчий вісник від 2020р, ст. 344), є предметом окремої згоди Користувача. Така згода може бути відкликана в будь-який час.

§ 3 Одержувачі даних

Адміністратор може надавати персональні дані наступним категоріям одержувачів:

уповноваженим працівникам та асоційованим особам Адміністратора;

постачальникам послуг, які надають Адміністратору технічні та організаційні рішення, що дозволяють надавати послуги (зокрема, кур’єрським та поштовим компаніям, постачальникам ІТ-послуг, у тому числі суб’єктам, що надають послуги хостингу, маркетинговим компаніям, суб’єктам, що підтримують бухгалтерські процеси, банкам, постачальникам юридичних та консультаційних послуг, а також їхнім уповноваженим працівникам та співробітникам);

суб’єкти, які здійснюють аналіз даних з метою персоналізації реклами, розробки ремаркетингових кампаній та є окремими контролерами у цьому відношенні;

суб’єкти, які надають інструменти для аналізу, оптимізації та ефективного функціонування послуг Адміністратора і є окремими адміністраторами в цьому відношенні;

органи державної влади, якщо вони уповноважені на це чинним законодавством (на вимогу відповідних органів).

(2) Адміністратор не повинен передавати або дозволяти передачу персональних даних за межі ЄЕЗ, якщо він не вживає заходів, необхідних для забезпечення того, щоб така передача відповідала вимогам RODO.

(3) Під час надання Послуг Адміністратор користується послугами компанії Google, де Google є окремим контролером персональних даних Користувачів. Адміністратор просуває Послуги за допомогою Google Ads, Facebook Ads. Дані, зібрані про Користувачів, допомагають краще таргетувати рекламу і просування Власника Сервісу, а також використовуються для розробки ремаркетингових кампаній. Адміністратор докладає особливих зусиль, щоб заохотити Користувачів відвідувати Сервіс. Тому з метою поліпшення своїх Послуг і вдосконалення Сайту він збирає інформацію про Користувача в знеособленому вигляді за допомогою Google Analytics і Google Search Console.

4 Адміністратор може збирати статистичні дані про популярність і використання різних Послуг, пропонованих на Сайті, і ділитися ними з іншими суб’єктами. Ці дані будуть передаватися тільки анонімно і колективно, без можливості вилучення на їх основі персональних даних Користувачів. Адміністратор може також використовувати зібрані статистичні дані в маркетингових, інформаційних, статистичних цілях і для публікації в таких засобах масової інформації, як Інтернет, преса, радіо, телебачення, мобільна і стаціонарна телефонія.

(5) Ця Послуга також призначена для неповнолітніх і адресована їм.

§ 4 Права користувачів

Суб’єкт даних має право на

доступ до змісту своїх даних та отримання їх копії

виправляти (змінювати) свої дані

на видалення своїх даних,

обмеження обробки даних,

на перенесення даних

заперечувати проти обробки його/її даних для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання, а також право заперечувати проти обробки даних на підставі законних інтересів для цілей, не пов’язаних з прямим маркетингом, з причин, виправданих його/її конкретною ситуацією,

відкликати згоду на обробку персональних даних.

Відкликання згоди не впливає на законність обробки, що здійснювалася на підставі згоди до її відкликання. Крім того, якщо суб’єкт даних вважає, що Адміністратор обробляє його дані незаконно, він може подати відповідну скаргу до Голови Управління з питань захисту персональних даних або до будь-якого іншого компетентного наглядового органу.

§ 5 Термін зберігання даних

Товариство зберігатиме персональні дані протягом періоду, необхідного для виконання цілей, для яких вони були зібрані, тобто

з точки зору виконання договорів, укладених з Користувачами, протягом терміну їх дії, а потім протягом терміну, що випливає з положень закону або для реалізації законних інтересів Користувачів, в тому числі для забезпечення і відстоювання потенційних претензій

при виконанні правового зобов’язання, покладеного на Адміністратора, на період і в обсязі, передбаченому законом;

якщо персональні дані будуть оброблятися з метою реалізації законних інтересів Компанії або третіх осіб, зазначених у цій Політиці конфіденційності, на період, поки такі інтереси не будуть реалізовані або поки не буде висловлено заперечення проти такої обробки;

якщо персональні дані будуть оброблятися на підставі згоди, до моменту відкликання такої згоди.

§ 6 Заходи безпеки

Адміністратор особливо дбає про захист інтересів суб’єктів даних і, зокрема, забезпечує, щоб дані, які він збирає, оброблялися на законних підставах; збиралися для визначених, законних цілей і не піддавалися подальшій обробці, несумісній з цими цілями; були по суті правильними та адекватними по відношенню до цілей, для яких вони обробляються; і зберігалися у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб’єктів даних не довше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки.

Адміністратор дотримується принципів, викладених у RODO, включаючи, зокрема, належний захист персональних даних від незаконного доступу до персональних даних третіх осіб, зокрема, шифрування персональних даних, архівування персональних даних, оцінку заходів безпеки персональних даних, забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності та відмовостійкості систем та послуг обробки.

Персональні дані, надані на Веб-сайті та його субдоменах, вважаються конфіденційними і недоступними для сторонніх осіб. Захист даних здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, а зберігання даних відбувається на захищених серверах.

§ 7 Файли cookie

Веб-сайт використовує файли cookie. Таким чином, дані користувачів можуть також збиратися за допомогою файлів cookie. Це невеликі текстові файли, які надсилаються веб-сервером і зберігаються програмним забезпеченням вашого браузера. Коли браузер знову підключається до веб-сайту, веб-сайт розпізнає тип пристрою, з якого користувач підключається. Параметри дозволяють лише серверу, який їх створив, прочитати інформацію, що міститься в них. Таким чином, файли cookie полегшують використання раніше відвіданих сайтів.

Зібрана інформація стосується IP-адреси, типу використовуваного браузера, мови, типу операційної системи, інтернет-провайдера, інформації про час і дату, місцезнаходження, а також інформації, надісланої Користувачем на сайт за допомогою певної форми.

В результаті використання Користувачем Сайту на пристроях Користувача можуть зберігатися текстові файли (так звані файли cookie), метою яких є полегшення доступу Користувача до Сайту і його використання, а також вивчення уподобань і поведінки Користувача для забезпечення можливості надання персоналізованого контенту на Сайті і поліпшення його функціонування. Дані також збираються за допомогою файлів cookie для статистичних цілей.

Якщо файли cookie не були деактивовані, вважається, що Користувач дав згоду на розміщення та зберігання файлів cookie на своїх пристроях. Користувач може заборонити розміщення та зберігання файлів cookie на рівні веб-браузера, який він використовує. Спосіб відключення файлів cookie залежить від веб-браузера, яким користується Користувач. Відключення файлів cookie може призвести до того, що Веб-сайт, а отже, і можливість здійснювати бронювання на Веб-сайті, не буде працювати належним чином.

Ми використовуємо дані, які ми збираємо, для моніторингу та аналізу того, як Користувачі використовують наші Веб-сайти, щоб покращити Послугу, забезпечивши більш ефективну та безперешкодну навігацію. Ми відстежуємо інформацію про Користувачів за допомогою інструменту Google Analytics, який фіксує поведінку Користувачів на Сайті.

Адміністратор використовує наступні файли cookie:

“необхідні” файли cookie, які дозволяють користуватися послугами, доступними на Сайті, наприклад, файли cookie для аутентифікації, які використовуються для послуг, що вимагають аутентифікації на Сайті;

файли cookie, що використовуються для забезпечення безпеки, наприклад, для виявлення зловживань з аутентифікацією на Сайті;

“експлуатаційні” файли cookie, що дозволяють збирати інформацію про те, як використовуються сторінки Веб-сайту;

“функціональні” файли cookie, що дозволяють “запам’ятовувати” обрані користувачем налаштування та персоналізувати інтерфейс користувача, наприклад, щодо обраної мови або регіону походження користувача, розміру шрифту, зовнішнього вигляду веб-сайту тощо; та

“рекламні” файли cookie, які дозволяють надавати Користувачам рекламний контент, більш адаптований до їхніх інтересів.

(7) Файли cookie розміщуються на кінцевому обладнанні Користувача Послуги, а також можуть використовуватися рекламодавцями, які співпрацюють з Адміністратором. Файли cookie можуть також використовуватися, зокрема, мережею Google з метою показу реклами, адаптованої до способу використання Користувачем Сервісу. З цією метою вони можуть зберігати інформацію про шлях навігації Користувача або час, проведений на певній сторінці. Що стосується інформації про уподобання Користувача, зібраної рекламною мережею Google, то Користувач може переглядати і редагувати інформацію, отриману за допомогою файлів cookie, за допомогою наступного інструменту: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Адміністратор додатково рекомендує Користувачам ознайомитися з Політикою конфіденційності Google Analytics, щоб дізнатися про використання файлів cookie, які використовуються в статистиці: Політика конфіденційності Google Analytics. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

8 Користувачі Сайту можуть у будь-який час змінити свої налаштування щодо файлів cookie. Ці налаштування можуть бути змінені, зокрема, таким чином, щоб заблокувати автоматичну обробку файлів cookie в налаштуваннях веб-браузера або інформувати про їх щоразу розміщення на пристрої Користувача Сервісу. Детальна інформація про можливість і способи обробки файлів cookie доступна в налаштуваннях вашого програмного забезпечення (веб-браузера).

(9) Інформацію про управління файлами cookie в окремих браузерах можна знайти на сторінках, присвячених окремим браузерам:

FireFox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL.

10. Адміністратор застерігає, що обмеження використання файлів cookie може вплинути на деякі функції, доступні на Сайті, а в крайньому випадку може унеможливити використання Сайту.

§ 8 Зміна Політики конфіденційності

Час від часу Компанія може оновлювати цю Політику конфіденційності, тому вам слід періодично її переглядати. Коли Компанія вносить суттєві зміни до Політики конфіденційності, вона оновлює дату “останньої зміни” в Політиці конфіденційності. Зміни, внесені до цієї Політики конфіденційності, набувають чинності з моменту їх публікації на Сервісі.