Іспит TELC польською мовою

Іспити розробляються та проводяться компанією telc gGmbH, організацією, що базується в Бад-Гомбурзі та має понад 50-річний досвід у розробці та проведенні мовних іспитів на найвищому європейському рівні. Сертифікати TELC охоплюють різні мовні рівні від А1 до С2 за шкалою Ради Європи і наразі охоплюють 10 європейських мов: англійську, німецьку, польську, іспанську, французьку, італійську, португальську, російську, арабську та турецьку.

Перевагою іспитів TELC є їхня порівнянність на певному рівні завдяки ідентичній структурі тестів. Іспити охоплюють теми з основних сфер життя і спрямовані на перевірку комунікативних навичок.

Люблінська вища школа – це центр, уповноважений організовувати іспити telc.

Сертифікаційний іспит з польської мови як іноземної

Цей іспит ми складаємо з 2017 року. Державна комісія з питань сертифікації рівня володіння польською мовою як іноземною встановлює графік екзаменаційних сесій, контролює створення екзаменаційних листів, перевіряє правильність екзаменаційної оцінки, проводить навчання екзаменаторів та видає сертифікати.

Усі особи, які входять до складу Люблінської Академії Мови, є екзаменаторами, тобто керують письмовими іспитами, проводять усні іспити та перевіряють письмові роботи екзаменованих. До нас також належать особи, які уповноважені виконувати функції голів екзаменаційних комісій.