Сертифікаційний іспит з польської мови як іноземної

Сертифікаційний іспит з польської мови як іноземної

Цей іспит ми складаємо з 2017 року. Державна комісія з питань сертифікації рівня володіння польською мовою як іноземною встановлює графік екзаменаційних сесій, контролює створення екзаменаційних листів, перевіряє правильність екзаменаційної оцінки, проводить навчання екзаменаторів та видає сертифікати.

Усі особи, які входять до складу Люблінської Академії Мови, є екзаменаторами, тобто керують письмовими іспитами, проводять усні іспити та перевіряють письмові роботи екзаменованих. До нас також належать особи, які уповноважені виконувати функції голів екзаменаційних комісій.

Вас цікавить сертифікат В1 з польської мови?

Не знаєте, який курс буде найкращим для вас?